Skip links

Arla

Soubor nástrojů pro budoucí vývoj aplikací

Zadání: Zaměstnanci společnosti Arla mají spoustu nápadů pro inovace v oblasti mobilních technologí, ale zralost těchto myšlenek se značně liší v kvalitě, což ztěžuje IT oddělení udržet krok s novými potenciálními projekty.

Řešení: Společnost Nodes pomohlaspolečnosti Arla se souborem nástrojů pro digitální strategii. Proces, který zajistí kvalitu a vyspělost všech nových nápadů tím, že pomůže zaměstnancům zvážit všechny relevantní aspekty těchto nápadů.

Výsledek: Díky těmto nástrojům nejsou mnohé nápady již zátěží IT oddělení, ale spíše zdrojem, který umožňuje všem zaměstnancům digitálně rozvíjet společnost Arla. Důležitými aspektem je, jak  tento nápad zapadá do celkových strategií – tím se zajistí stejný směr iniciativ a zaměření na cílovou skupinu – jsou zohledněny charakteristiky zaměstnanců nebo spotřebitelů? V neposlední řadě, je tato myšlenka technicky životaschopná a bude skutečně možné tuto myšlenku využít cenným způsobem?

Call Now Button