Skip links

Beredskabsstyrelsen

Oficiální nouzové hlášení místním občanům

Zadání: Lidé potřebují informace o dopravních zácpách, nebezpečných povětrnostních podmínkách nebo o požáru. Ale nemusí vědět o VŠECH těchto varováních, pouze o těch, které jsou relevantní.

Řešení: Díky využití geolokační technologie kombinované s uživatelskými daty, jako jsou například zájmy a pohyby, může aplikace přinést svým uživatelům zásadní a relevantní informace.

Výsledek: Během prvního týdne od spuštění byla aplikace nejvíce stahovanou aplikací v App Store, a tím pomohla tisícům lidí získat relevantní informace o důležitých problémech.

JAZYKY

Swift
Java
PHP

TECHNOLOGIE

Alamofire, SnapKit, HockeySDK, Butterknife, Retrofit, RxJava, GSON, Laravel, StackCORS, Guzzle, Linux, NGinx, MySQL, Redis, Beanstalkd, S3

INTEGRACE

Urban Airship
Vejdirektoratet API
DMI API
DAWA API

Call Now Button