Skip links

Abellio Greater Anglia

Udržování informovanosti zaměstnanců s krizovými plýny

Zadání: Společnost Abellio potřebovala informovat všechny zaměstnance o problémech na linkách. Rovněž zjistili, že zákazníci měli při výskytu problémů více informací než jejich vlastní zaměstnanci.

Řešení: Aplikace Contingency umožňuje společnosti Abellio aktivovat pohotovostní plány během několika vteřin a poslat upozornění na problém celému personálu. Plány podrobně popisují řešení situací a nabízejí zákazníkům proplacení náhrad za zpoždění. Integrace s thetrainline zajišťuje, že zaměstnanci mohou aktualizovat dopravní informace v reálném čase.

Výsledek: Společnost Abellio zaznamenala v roce 2017 rekordní spokojenost zákazníků, kteří oceňují aktuální informace. Také zaměstnanci jsou vždy včas obeznámeni s problémy, a to částečně právě díky aplikaci Contingency.

JAZYKY

Java
PHP

TECHNOLOGIE

Butterknife, Retrofit, GSON, OKHTTP, Laravel, Guzzle, Linux, NGinx, MySQL, Redis, Beanstalkd, S3

INTEGRACE

ScotRailsSOAP API
Trapezegroup API
Urban Airship
Google Analytics

Call Now Button