Skip links

Red24

Společník řízení rizik pro obchodní cestující

Zadání: Jako společnost zabývající se řízením rizik potřebovala společnost red24 udržovat atraktivní hodnotu pro své hlavní klienty, kteří často cestují.

Řešení: Spuštením aplikace Travelkit, red24 vytvořila přidanou hodnotu pro své větší klienty  díky zvýšení pohodlí pro obchodní cestující. Pomocí geolokace, jsou všechny informace  vždy relevantní pro umístění uživatele. Aplikace poskytuje řadu funkcí, které zajistí, že cestující jsou si vždy vědomi rizik ve svém místě určení a mají k dispozici klíčové informace, aby se snížily a zmírňovaly potenciální hrozby.

Výsledek: Společnost Red24 vyřešila nejen problémy v oblasti řízení rizik, ale také související problémy týkající se obchodních cest, jako je poskytování relevantních místních informací a ukládání  informací o pasech apojištení.

JAZYKY

Swift
Java
PHP

TECHNOLOGIE

Alamofire, HockeySDK, Kingfisher, SnapKit, Sourcery, TZStackView, Supertoasts, Glide, RxJava, OKHTTP, Autofittextview, Butterknife, Retrofit, GSON, Laravel, Guzzle, Linux, NGinx, MySQL, Redis, Beanstalkd, S3

INTEGRACE

Google Places API
FlightStats API
OpenWeather API
Red24 API
Urban Airship
MixPanel

Call Now Button