Skip links

Varier

Židle proměnená v digitální produkt

Zadání: Stále více si uvědomujeme, že sezení je pro nás špatné – ale jak to můžeme změnit? Verier se rozhodl tuto otázku vyřešit.

Řešení: Ke sbírání dat přímo z vašeho křesla používá aplikace Varier složitý algoritmus, který vám sdělí, kdy je potřeba změnit pozici nebo vstát a hýbat se, abyste byli zdravější.

Výsledek: Varier vám pomáhá každodenně udržovat zdravou páteř a udržuje vás v pohybu.

JAZYKY

Objective-C
Java
PHP

TECHNOLOGIE

AFNetworking, CoreBLE, AppleHealth, GoogleHealth, EstimoteBeaconSDK, Picassso, OKHTTP, Butterknife, CakePHP, Linux, NGinx, MySQL

INTEGRACE

Estimote Beacons
Google Analytics
Urban Airship

Call Now Button