Skip links

Svým klientům jsme k ruce od prvotní koncepce, přes promýšlení strategie, až po testování aplikace a její vydání na App Store. Při vývoji se řídíme principy a prioritami agilní metodiky, zaměřujeme se na spolupráci a pružnou reakci na změny. Zajištění kvality a vysoká úroveň našich služeb jsou tím, co nás žene kupředu. Každou oblast pokrývá jeden z našich prověřených profesionálů na slovo vzatých. Na nás se můžete spolehnout.

Strategie mobilních služeb

Obchodní analýza
Ideace
Podrobné plány
Řízení mobilních aplikací
Politiky

Design & uživatelské rozhraní

Vývoj konceptu
Testování použitelnosti
Validace uživatelů
Návrh interakcí
Zpracování rozhraní

Vývoj & zajištění kvality

Nativní vývoj mobilních aplikací
Multiplatformní a hybridní aplikace
Backendy a CMS
API & Middleware
Certifikované zajištění kvality

Údržba & monitorování

Proaktivní monitorování
Stupňovatelná infrastruktura
24/7 servisní linka
Testovací strategie
Zaručená doba odpovědi

3 způsoby, jak začít

Při vývoji aplikací neexistuje jedna spásná šablona. Proto přizpůsobujeme proces a způsob naší práce na míru vaší jedinečné situaci. Na základě stovek a stovek úspěšných projektů tak vycházíme ze tří strategií vhodných pro jakoukoliv firmu.

5 denní validace konceptu a prototypování

NAKOPNĚTE VÁŠ PROJEKT S KONCEPTEM, UŽIVATELSKÝMI TESTY A PROTOTYPEM ZA 5 DNŮ

Chcete-li ověřit koncept dříve, než začneme vývoj, my v Nodes doporučujeme „5denní inovační sprint”. Inovační sprint nám umožňuje vybudovat a otestovat myšlenku za pouhý jeden týden. Po týdnu budete mít lepší představu o tom, jak nápad uvést v život, budete také vědět, zda nápad má nějakou hodnotu pro vaše uživatele a vaše podnikání. Tyto znalosti vám umožní se rozhodnout, jak pokračovat dál. V této fázi mohou být reporty a prototypy sdíleny ve vaší organizaci. Ostatní zúčastněné strany snadno získají přehled o procesu, kterým jste prošli a jeho konečném výsledku.

Před prvním dnem si klient a experti Nodes připraví mapování cílů, strategie, analýzu konkurentů, požadavky uživatelů atd.

Metoda:

 • Definice obchodních cílů a kritérií úspěšnosti
 • Zmapování výzev, nápadů, řešení a myšlenek
 • Konzultace s experty
 • Vybrání 3-5 uživatelů, které použijeme k otestování prototypu

Výsledek:

 • Prioritizovaný přehled o výzvách a možných řešeních, které byly připomínkované odborníky a zúčastněnými stranami

Ve druhém dni rozvíjíme nápady, které jsme vytvořili v prvním dni. Toto bude naše parketa.  

Metoda:

 • Návrh různých řešení pomocí prototypových metod
 • Zmapování uživatelských toků a vytvoření scénáře pro zvolené koncepty

Výsledek:

 • Podrobný návrh
 • Storyboard
 • Myšlenková mapa
 • Uživatelský tok

V třetím dni se rozhodneme, které myšlenky a jaké prvky ostatních myšlenek chceme testovat s prototypem. Budeme debatovat a hlasovat o různých myšlenkách a hledat potenciální konflikty.

Metoda:

 • Hlasování pomocí metod, jako je „supervote” a „strawpoll”, abychom zajistili, že budou vyslyšeny všechny zúčastněné strany
 • Vytvoření scénáře pro vybraná řešení, abychom si ujasnili co je součástí konceptu

Výsledek:

 • Jediný prioritizovaný a připomínkovaný koncept se kterým budeme pokračovat

V den čtvrtý designer a poradce pro uživatelskou přívětivost (UX) navrhnou prototyp v rozsahu, na kterém jsme se dohodli. V prototypu bude možné klikat a je schopen předvést koncept uživatelům a dalším možným účastníkům.

Metoda:

 • Návrh prototypu
 • Přidání klikatelnosti v aplikaci Invision, aby uživatelé mohli používat prototyp jako skutečnou aplikaci

Výsledek:

 • Koncepční návrh zvoleného řešení
 • Prototyp, který lze použít pro uživatelské testování

5. den bude použit pro testování s vybranými respondenty. Respondenti absolvují rozhovor s jedním tazatelem, ten bude zaznamenán a vyobrazen na monitoru v sousední zasedací místnosti, kde bude připraven tým pro zpětnou vazbu. Poté testování vyhodnotíme a podle potřeby provedeme úpravy. Získáme materiál pro konečné rozhodnutí, zda v projektu pokračovat, nebo ne.

Metoda:

 • Testování uživatelů s reprezentativními uživateli systému
 • Vyhodnocení a implementace zpětné vazby
 • Souhrn procesu a projektu a objasnění dalšího kroku

Výsledek:

 • Zpráva z uživatelského testování
 • Návrh řešení, ověření obchodní hodnoty, podrobný plán a přehled následujícího procesu

Technická kontrola stávajících aplikací

ŠPATNÁ HODNOCENÍ JSOU DŮVODEM ČÍSLO JEDNA (39 % VŠECH ODPOVĚDÍ), PROČ SI LIDÉ NESTÁHNOU KONKRÉTNÍ APLIKACI

Chyby a pomalý výkon jsou hlavním důvodem, proč bývají aplikace odinstalovány. 62 % uživatelů odinstaluje aplikaci, pokud se setká s problémy nebo chybami. Uživatelé neodpouští špatnou uživatelskou zkušenost. Proto se v Nodes zaměřujeme na vysoce kvalitní aplikace. Digitální produkty neustále vstupují na trh a mobilní zážitky se neustále vyvíjejí. Pokud se vaše aplikace nevyvíjí spolu s trhem, rychle se stává zastaralou.

Nodes nabízí úplnou technologickou kontrolu vaší aplikace. Ověříme, zda aplikace funguje dobře a pracuje na novějších zařízeních i operačních systémech. Výstupem tohoto úkolu je získání stavu vaší aplikace z technického i uživatelského hlediska.

Provádíme průzkumné funkční testy nejpoužívanějších iOS a Android zařízení. Všechny testy se provádějí na reálných hardwarových zařízeních. S nynější velkou rozmanitostí na trhu je testování kompatibility nezbytné. Nodes disponuje více než 100 různých testovacích zařízení, které pokrývají přes 97 % z 20 nejčastěji používaných zařízení na evropských trzích.

Sledujeme vývojářské prezentace velkých mobilních značek, jako jsou Samsung, Huawei, HTC a Apple. Jakmile vydají nová zařízení, analyzujeme potenciál podílu na trhu a v případě potřeby je předobjednáváme. Zajišťujeme testy vašich aplikací v nových zařízeních, ještě než budou dostupné uživatelům. Jsme vždy o krok napřed.

Recenze a hodnocení jsou důležitým faktorem, který určuje stahování aplikace uživateli. Je proto potřeba provést analýzu všech dostupných recenzí. Po dokončení analýzy výsledky porovnáme s konkurenčními aplikacemi ve stejném sektoru.

Kompletní kontrola funkčnosti aplikace a analýza recenzí zahrnuje:

 • Analýzu výsledků testů včetně informací o testovaných zařízeních, OS a verzích OS
 • Seznam doporučených vylepšení pro každou platformu
 • Analýzu hodnocení aplikací a porovnání sektorů s hodnocením aplikací
 • V Nodes nikdy na vytvořený projekt nenahlížíme jako na hotovou záležitost. Změny očekáváme i do budoucna, protože výrobci vypouštějí na trh stále nové a aktualizované platformy, operační systémy a zařízení. V rámci dalšího testování a revize nabízíme proaktivní sledování, abychom pokryli následné změny a udržovali kvalitu i uživatelský zážitek aplikace. Držíme krok s dobou.

Strategie správy aplikací

PŘEZKOUMÁNÍ MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH SLUŽEB VAŠIMI ZAMĚSTNANCI

Mobilní aplikace jsou IT platformou, která se prolíná napříč celou organizací, čímž vzniká naléhavá potřeba řízení všech částí procesu. Příliš často vidíme společnosti s aplikacemi ve třech různých systémech, s různými poskytovateli push notifikací, žádným plánem pro sledování jejich statistik a žádnými řešeními pro sdílené servery v rámci mobilních projektů.

Se zodpovědným nastavením IT ve vaší společnosti zachováte věci sjednocené, minimalizujete složitost ve starších projektech, snížíte technické riziko (např. poskytovatelé třetích stran) a zajistíte si zdroje dostupné pro případ potřeby.

Produkty Mobile IT Governance společnosti Nodes vám poskytnou jasné pokyny a zásady. Pomohou vám při výběru správných informací podle vašich současných nastavení IT. Také vám pomůžeme řídit způsob, jakým se mobilní aplikace ve vaší organizaci vyvíjejí.

První etapa spočívá v pochopení podnikání a prostředí (externího / interního) s cílem odhalit potenciální příležitosti. Obvykle se věnujeme následujícím tématům a oblastem:

 • Podnik vs. spotřebitel
 • Kritické obchodní faktory / problémy – zúčastněné strany / procesy
 • Technologie – rozpočet / zdroje

Tato fáze zahrnuje kombinaci rozhovorů, workshopů, osvědčených postupů a předchozích zkušeností.

Druhá etapa spočívá v definování příležitostí, procesu a vize z pohledu uživatelů a technologií. Důležité je, aby toto řešení formovalo obchodní činnost a nikoliv naopak. Tato fáze se točí kolem následujících témat a oblastí:

 • Cíle / Kritéria úspěchu
 • Myšlenky / Příležitosti
 • Cílové skupiny / Hodnoty společnosti a zákazníků
 • IoT / propojené produkty / propojené produkty & mobilita
 • Vize / Uživatelská zkušenost

Tato fáze zahrnuje kombinaci rozhovorů, workshopů, osvědčených postupů, výzkumu a průzkumů.

Třetí a závěrečná fáze je ta, kde většina organizací selže, protože vidí mobilní projekt v momentě vydání aplikace jako hotový. Měl by však být považován za důležitou součást formování budoucnosti organizace. Na základě prvních dvou etap nyní začneme transformovat získané informace na konkrétní kroky, které nám umožňují odpovědět na nejdůležitější otázky jako Kde? Co? Proč? Kdy?

Výstupem je prioritizovaný plán obsahující naše doporučení a strategii pro řešení mobilních služeb.

Call Now Button