Skip links

Pomáháme našim klientům od začátku až dokonce, od prvotní stragie a koncepce až po testování a vydání na App Store. Náš proces je založen na na agilní metodologii se zaměřením na poskytování plné transparentnosti a rychlého pokroku. Věříme v důležitost zajištění kvality a vysoké úrovně našich služeb. Proto je také vše prováděno našimi kmenovými specialisty na jednotlivé oblasti.

Strategie mobilních služeb

Obchodní analýza
Ideace
Podrobné plány
Řízení mobilních aplikací
Politiky

Design & uživatelské rozhraní

Vývoj konceptu
Testování použitelnosti
Validace uživatelů
Návrh interakcí
Zpracování rozhraní

Vývoj & zajištění kvality

Nativní vývoj mobilních aplikací
Multiplatformní a hybridní aplikace
Backendy a CMS
API & Middleware
Certifikované zajištění kvality

Údržba & monitorování

Proaktivní monitorování
Stupňovatelná infrastruktura
24/7 servisní linka
Testovací strategie
Zaručená doba odpovědi

3 způsoby jak začít

Víme, že pokud jde o vývoj aplikací, jedna velikost nesedí všem . Proto přizpůsobujeme proces a způsob naší práce na míru podle vašeho výchozího bodu. Na základě mnoha stovek úspěšných projektů však známe tři dobré výchozí body pro firmy.

5 denní validace konceptu a prototypování

NAKOPNĚTE VÁŠ PROJEKT S KONCEPTEM, UŽIVATELSKÝMI TESTY A PROTOTYPEM ZA 5 DNŮ

Chcete-li ověřit koncept dříve, než začneme vývoj, Nodes doporučuje “5-denní inovační sprint”. Inovační sprint nám umožňuje budovat a testovat myšlenku, za jeden týden. Po týdnu budete mít lepší představu o tom, jak nápad provést, a budete vědět, zda nápad má nějakou hodnotu pro vaše uživatele a vaše podnikání. Tyto znalosti vám umožní rozhodnout se, jak pokračovat dál. V tomto momentě mohou být reporty a prototypy sdíleny ve vaší organizaci a ostatní zúčastněné strany mohou snadno získat přehled o procesu kterým jste prošli a jeho konečném výsledku. 

Před prvním dnem si klient a Nodes připraví mapování cílů, strategie, analýzu konkurentů, požadavky uživatelů atd.

Metoda:

 • Definice obchodních cílů a kritérií úspěšnosti
 • Zmapování výzev, nápadů, řešení a myšlenek
 • Konzultace s ‘experty’
 • Sehnání 3-5 uživatelů, které použijeme k otestování prototypu

Výsledek:

 • Prioritizovaný přehled o výzvách a možných řešeních, které byly připomínkované odborníky a zúčastněnými stranami

V den 2 rozvjííme nápady, které jsme vytvořili v den první. Toto uskutečníme sami.  

Metoda:

 • Návrh různých řešení pomocí prototypových metod
 • Zmapování uživatelských toků a vytvoření scénáře pro zvolené koncepty

Výsledek:

 • Podrobný návrh
 • Storyboard
 • Myšlenková mapa
 • Uživatelský tok

V den 3 se rozhodneme, které myšlenky a jaké prvky ostatních myšlenek chceme testovat s prototypem. Budeme vážit a hlasovat o různých myšlenkách a hledat potenciální konflikty.

Metoda:

 • Hlasování pomocí metod, jako je “supervote” a “strawpoll”, abychom zajistili, že budou vyslyšeny všechny zúčastněné strany.
 • Vytvoření scénáře pro vybraná řešení, abychom si ujasnili co je součástí konceptu

Výsledek:

 • Jediný prioritizovaný a připomínkovaný koncept se kterým budeme pokračovat

V den čtvrtý designer společnosti Nodes a poradce pro uživatelskou přívětivost navrhnou prototyp v rozsahu, na kterém jsme se dohodli. V prototypu bude možné klikat a je schopen předvést koncept uživatelům a dalším možným účastníkům.

Metoda:

 • Návrh prototypu
 • Přidání klikatelnosti v aplikaci Invision, aby uživatelé mohli používat prototyp jako skutečnou aplikaci

Výsledek:

 • Koncepční návrh zvoleného řešení
 • Prototyp, který lze použít pro uživatelské testování

5. den bude použit pro testování s respondenty, přijatýmy v den 1. Respondenti mají rozhovor s jedním tazatelem, který bude zaznamenán a zobrazen na monitoru v sousední zasedací místnosti, kde je tým připraven pro zpětnou vazbu. Poté vyhodnotíme a uděláme úpravy odpovídajícím způsobem a budeme mít materiál pro konečné rozhodování, zda v projektu pokračovat nebo ne.

Metoda:

 • Testování uživatelů s reprezentativními uživateli systému
 • Vyhodnocení a implementace zpětné vazby
 • Souhrn procesu a projektu a objasnění dalšího kroku

Výsledek:

 • Zpráva z uživatelského testování
 • Návrh řešení, ověření obchodní hodnoty, podrobný plán a přehled následujícího procesu

Technická kontrola stávajících aplikací

ŠPATNÉ HODNOCENÍ JSOU DŮVODEM ČÍSLO JEDNA (39% VŠECH ODPOVĚDÍ) PROČ SI LIDÉ NESTÁHNOU KONKRÉTNÍ APLIKACI.

Chyby a pomalý výkon jsou hlavním důvodem, proč bývají aplikace odstraněny. 62% uživatelů odinstaluje aplikaci, pokud se setká s problémy nebo chybami a uživatelé neodpouští špatnou uživatelskou zkušenost a proto se v Nodes zaměřujeme na vysoce kvalitní aplikace. Digitální produkty neustále vstupují na trh a mobilní zážitky se neustále vyvíjejí. Pokud se vaše aplikace nevyvíjí spolu s trhem, rychle se stává zastaralou.

Nodes nabízí úplnou technologickou kontrolu vaší aplikace, aby blo zajištěno, že funguje dobře a pracuje na novějších zařízeních a operačních systémech. Výstupem tohoto úkolu je získání stavu vaší aplikace z technického i uživatelského hlediska.

Provádíme průzkumné funkční testy nejpoužívanějších iOS a Android zařízení. Všechny testy se provádějí na reálných hardwarových zařízeních, neboť s tak velkou rozmanitostí na trhu je testování kompatibility nezbytné. Nodes má více než 100 různých testovacích zařízení, které pokrývají více než 97% z 20 nejčastěji používaných zařízení na evropských trzích.

Sledujeme vývojařské prezentace velkých mobilních značek, jako jsou Samsung, Huawei, HTC a Apple. Když jsou vydána nová zařízení z těchto společností, analyzujeme potenciál podílu na trhu a v případě potřeby předobjednáváme nová zařízení, abychom zajistili, že testujeme vaše aplikace v těchto zařízeních ještě než budou dostupné vašim uživatelům.

Jelikož recenze a hodnocení aplikací jsou důležitým faktorem, který určuje zda uživatelé stahují vaši aplikaci nebo ne, je potřeba provést analýzu recenzí aplikací. Po dokončení analýzy budou výsledky porovnány s ostatními aplikacemi ve stejném sektoru.

Úplná kontrola funkčnosti aplikace a analýza recenzí aplikace. Kontrola zahrnuje:

 • Analýzu výsledků testů včetně informací o testovaných zařízeních, OS a verzích OS
 • Seznam doporučených vylepšení pro každou platformu
 • Analýza hodnocení aplikací a porovnání sektorů s hodnocením aplikací
 • V Nodes nikdy projekt nevidíme jako hotový. Změny budou pokračovat i v budoucnu a nové platformy, operační systémy a zařízení budou vydávány každý rok. Nabízíme proaktivní sledování v rámci našeho testování a revize, abychom pokryli změny na trhu a dále zlepšovali kvalitu a uživatelský zážitek s vaší aplikací.

Strategie správy aplikací

PŘEZKOUMÁNÍ MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH SLUŽEB VAŠIMI ZAMĚSTNANCI

Mobil je IT platforma, která může žít téměř ve všech částech vaší organizace, čímž vzniká naléhavá potřeba řízení všech částí procesu. Příliš často vidíme společnosti s aplikacemi ve třech různých systémech, různými poskytovateli push notifikací, žádným plánem pro sledování jejich statistik a žádnými řešeními pro sdílené servery v rámci mobilních projektů.

Se zodpovědným nastavením IT ve vaší společnosti, chcete zachovat věci sladěné, minimalizovat složitost ve starších projektech, minimalizovat technické riziko (např. poskytovatelé třetích stran) a ujistit se, že máte dostupné zdroje, pokud budou potřeba.

Produkty Mobile IT Governance společnosti Nodes vám poskytnou jasné pokyny a zásady a pomohou vám při výběru správných informací podle vašich současných nastavení IT. Také vám pomůžeme řídit, jak se mobilní aplikace ve vaší organizaci vyvýjejí.

První etapa spočívá v pochopení podnikání a prostředí (externího / interního) s cílem odhalit potenciální příležitosti a obvykle se budeme věnovat následujícím tématům a oblastem:

 • Podnik vs. spotřebitel
 • Kritické obchodní faktory /problémy – zúčastněné strany / procesy
 • Technologie – rozpočet / zdroje

Tato fáze zahrnuje kombinaci rozhovorů, workshopů, osvědčených postupů a předchozích zkušeností.

Druhá etapa spočívá v definování příležitostí, procesu a vize z pohledu uživatelů a technologií. Důležité je, aby toto řešení formovalo obchodní činnost a nikoliv naopak. Tato fáze se točí kolem následujících témat a oblastí:

 • Cíle / Kritéria úspěchu
 • Ideace / Příležitosti
 • Cílové skupiny / Hodnoty společnosti a zákazníků
 • IoT/propojené produkty/propojené produkty & mobilita
 • Vize / Uživatelská zkušenost

Tato fáze zahrnuje kombinaci rozhovorů, workshopů, osvědčených postupů a výzkumu a průzkumů.

Třetí a závěrečná fáze je ta, kde většina organizací selže, protože vidí mobilní projekt jako hotový v momentě vydání aplikace, místo toho, aby byl považován za důležitou součást formování budoucnosti organizace. Na základě prvních dvou etap nyní začneme transformovat získané informace na konkrétní kroky, které nám umožňují odpovědět na otázky jako Kde? Co? Proč? Když?

Toto vám poskytne prioritizovaný plán, který vám ukáže naše doporučení a strategii pro řešení mobilních služeb.